Šta sada moram da plaćam po novom zakonu?

Šta sada moram da plaćam po novom zakonu?

Skupština Srbije usvojila je zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji treba da omogući minimum održavanja svake zgrade prvenstveno radi bezbednosti građana, a po kojem će zgrade morati da imaju upravnika.

Skupština lokalne samouprave je u obavezi da donese odluku o utvrđvanju minimalnog iznosa na ime troškova investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade i naknade za rad prinudnog profesionalnmog upravnika na teritoriji lokalne samouprave.

Vlasnici posebnih delova zgrada (stanova ili poslovnog prostora) dužni su da izdvajaju za:

1. Investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade, mesečno po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora. Cena se određuje u zavisnosti od starosti zgrade i u zavisnosti od odluke lokalne samouprave, iznosi od 3 dinara do 8 dinara.

2. Tekuće održavanje zajednićkih delova zgrade, plaćaju minimalan iznos od 300 dinara do 350 dinara u zavisnosto od odluke lokalne samouprave.

U slučaju kada stanari ne mogu da se dogovore i između sebe izaberu upravnika stambene zajednice i registruju zgradu, tada lokalna samouprava postavlja prinudnog upravnika. Naknada za prinudnog upravnika zavisi od odluke lokalne samouprave i od posebnih delova i kreće se od 200,00 dinara do 300,00 dinara u zavisnosti od odluke lokalne samouprave.

Ukoliko žele stanari se mogu opredeliti za postavljanje profesionalnog upravnika stambene zajednice. U tom slučaju se sa profesionalnim upravnikom dogovaraju oko iznosa naknade koju će mu plaćati na mesečnom nivou.