Kako registrovati stambenu zajednicu?

Kako registrovati stambenu  zajednicu?

Stambene zajednice svi građani će morati da prijave u nedavno oformljeni Registar stambenih zajednica pri Republičkog geodetskom zavodu, i pritom imenuju upravnika zgrada do kraja ove godine, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada koji je usvojen krajem prošle godine.

Da bi stanari jedne zgrade i zvanično formirali svoju zajednicu, nepohodno je na prvom mestu da održe konstitutivnu sednicu stambene zajednice, gde su članovi skupštine sa pravom glasa vlasnici posebnih delova zgrade (stana ili poslovnih prostorija), koji biraju upravnika.

Za održavanje sednice je potreban kvorum od 50 odsto plus jedan glas od ukupnog broja vlasnika, a u slučaju da to nije moguće održava se ponovljena sednica na kojoj je kvorum jedna trećina od ukupnog broja vlasnika.

Sledeći korak, i ono što izaziva najviše polemike i nedoumica među građanima u vezi sa novim zakonom o stanovanju je – izbor upravnika. Upranvik može biti jedan od članova skupštine stambene zajednice, odnoasno jedan od vlasnika dela zgrade, a da bi bio izglasan potrebna mu je većina glasova prisutnih članova (50 odsto + 1 glas od ukupnog broja prisutnih vlasnika).

Kada je skupština stambene zajednice oformljena i upravnik izabran, potrebno je registrovati je u roku od 15 dana predajom neophodne dokumentacije.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije za registraciju stambene zajednice, Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove opštine donosi rešenje o upisu u Registar stambenih zajednica. Rešenje o upisu konkretne stambene zajednice objavljuje se na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Za preuzimanje rešenja o upisu u Registar stambenih zajednica potrebno je izvršiti uplatu administrativne takse na rešenje koja iznosi 500,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa opštine.

Procedura je ista za sve opštine, zahvaljujući jednistvenom Registru stambenih zajednica koji je formiralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a kome građani mogu pristupiti kroz novu aplikaciju za elektronsku registraciju po jednošalterskom sistemu.

Naime novi Zakon o stanovanju predviđa funkciju “profesionalnog upravnika zgrade” čija je obuka u Prvrednoj komori Srbije u toku, a nakon čega će dobiit licence i biti uvršteni na jedinstvenu listu profesionalnih upravnika.

Profesionalni upravnici biće mogućnost za one stambene zajendice koje ne žele ili ne mogu da izaberu upravnika iz redova vlasnika, a sa druge strane biće obaveza za sve one koji ne organizuju svoje stambene zajednice, ne registruju ih i ne prijave upravnike u zakonskom roku. To praktično znači da ukoliko ne formirate stambenu zajednicu i ne izaberete upravnika do kraja godine, opština odnosno grad nametnuće vam upravnika kao privremenu meru dok se zgrada ne organizuje i ne postupi po proceduri za registraciju.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

  • popunjen obrazac prijave za registraciju stambene zajednice
  • popunjen dodatak prijavi za registraciju stambene zajednice (samo ukoliko se stambena zajednica formira za više ulaza jedne stambene zgrade)
  • original zapisnika sa konstitutivne sednice skupštine stambene zajednice sa odlukom o izboru upravnika (primer zapisnika i odluke) i original zapisnika sa neuspele sednice ukoliko je upravnik izabran na ponovljenoj
  • originalni primerak uplatnice administrativne takse na zahtev koja iznosi 300,00 dinara, a uplaćuje se na broj žiro računa opštne
  • očitana ili fotokopirana lična karta upravnika stambene zajednice
  • fotokopija potvrde o dodeljenom matičnom broju i PIB-u skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala formiranu skupštinu stanara)
  • fotokopija ugovora sa bankom o otvorenom žiro računu skupštine stanara/saveta zgrade (samo ukoliko je stambena zajednica ranije imala otvoren račun u banci)