PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE TREBA DA ZADOVOLjI OBJEKAT ZA ODGOVARAJUĆI SMEŠTAJ

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da zadovolji objekat za odgovarajući smeštaj u koji je neophodno preseliti lica koja ostvaruju pravo na preseljenje u odgovarajući smeštaj.

Član 2.

Na pitanja koja se odnose na uslove iz člana 1. ovog pravilnika, a koja nisu posebno uređena ovim pravilnikom primenjuju se propisi kojima se uređuje planiranje i projektovanje u programima stambene podrške.

Član 3.

Uslovi za objekat iz člana 1. ovog pravilnika odnose se na:

1) odgovarajuće prostorne uslove stambenog prostora,

2) odgovarajuće uslove opremljenosti osnovnim električnim, vodovodnim i sanitarnim instalacijama i

3) zadovoljavajuće uslove sa stanovišta sigurnosti i bezbednosti, u smislu fizičke bezbednosti kao i od svih nepovoljnih klimatskih uticaja.

Član 4.

Odgovarajući prostorni uslovi stambenog prostora u objektu za odgovarajući smeštaj odnose se na:

- korisnu stambenu površinu u stanu u objektu za odgovarajući smeštaj i

- površinske normative u objektu za kolektivni smeštaj lica koje ostvaruju pravo na preseljenje.

Član 5.

Korisna stambena površina u smislu ovog pravilnika predstavlja površinu u stanu koja ne može biti manja od 8 m² po članu porodičnog domaćinstva, a sadrži prostor za spavanje i boravak.

Osim prostora za spavanje i boravak, stan mora da poseduje prostor za obedovanje, minimalne površine 4 m², prostor za pripremu hrane, minimalne površine 4 m², kao i kupatilo, minimalne površine 3 m².

Član 6.

Ukoliko se za odgovarajući smeštaj lica predviđa zgrada za stanovanje zajednica, objekat treba da poseduje sledeće prostorije: prostoriju za spavanje, sanitarno-higijenski čvor sa posebnim delovima muško-ženski, kuhinju, prostor za obedovanje i dnevni boravak.

Sobe i ostale prostorije iz stava 1. ovog člana treba da ispunjavaju sledeće uslove:

- u pogledu površine, višekrevetna soba mora imati najmanje 5 m² po korisniku, dnevni boravak najmanje 3 m² po korisniku dok prostor za obedovanje mora imati najmanje 1,5 m² po korisniku,

- jednokrevetna spavaonica treba da ima površinu najmanje 12 m²,

- u pogledu strukture sanitarno-higijenski čvor sa posebnim delovima muško-ženski, treba da ima najmanje jednu WC kabinu na deset korisnika, jedno kupatilo na deset korisnika.

Član 7.

Uslovi koje objekat iz člana 1. ovog pravilnika treba da zadovolji u pogledu odgovarajućih uslova opremljenosti osnovnim električnim, vodovodnim i sanitarnim instalacijama podrazumeva:

- da je objekat priključen na električnu mrežu,

- da je priključen na javnu vodovodnu mrežu, a ako ne postoji, da je obezbeđeno snabdevanje higijenski ispravnom tekućom toplom i hladnom vodom putem hidrofora,

- da je priključen na javnu kanalizacionu mrežu ili propisno izgrađenu septičku jamu,

- da je obezbeđeno grejanje i mehaničko provetravanje, ukoliko je prirodno provetravanje nedovoljno.

Član 8.

Objekat iz člana 1. ovog pravilnika treba da zadovolji uslove sa stanovišta sigurnosti i bezbednosti, i to:

- da se korišćenjem objekta ne dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi, bezbednost susednih objekata, bezbednost okoline i ne ugrožava životna sredina,

- da bude zaštićen od hladnoće i toplote adekvatnom toplotnom zaštitom, od buke zvučnom zaštitom, kao i od nepovoljnih spoljnih uticaja kao što su: vlaga, kiša, vetar i prejaka insolacija.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.