PRAVILNIK o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade

Član 1.

Ovim pravilnikom se propisuju kriterijumi za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada (u daljem tekstu: Zakon), donosi akt kojim utvrđuje minimalnu visinu iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade.

Član 2.

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku;

2) namena posebnog ili samostalnog dela zgrade;

3) prosečna starost zgrade;

4) troškovi investicionog održavanja lifta, za zgrade koje imaju lift.

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade u smislu ovog pravilnika predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade.

Član 3.

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan i poslovni prostor kao posebni deo su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (Cz);

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1,3 (Kjls);

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks=0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina, Ks=0,6; za zgrade starosti od 20 do 30 godina, Ks=0,8; za zgrade starosti od 30 godina, Ks=1 (Ks);

4) koeficijent za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade sa liftom i bez lifta, gde je za zgrade bez lifta Kl=1, a za zgrade sa liftom Kl=1,3 (Kl).

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za stan i poslovni prostor kao posebni deo, utvrđuje se na sledeći način:

f1

gde je:

Cio – minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora.

Član 4.

Kriterijumi za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo su:

1) prosečna neto zarada u jedinici lokalne samouprave za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (Cz);

2) koeficijent jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zgrade, koji ne može biti niži od 1,3 (Kjls);

3) koeficijent starosti zgrade, gde je za zgrade starosti do 10 godina, Ks=0,4; za zgrade starosti od 10 do 20 godina, Ks=0,6; za zgrade starosti od 20 do 30 godina, Ks=0,8; za zgrade starosti od 30 godina, Ks=1 (Ks);

4) koeficijent garaže, garažnog boksa i garažnog mesta, gde je za garažu Kg=0,6, a za garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži Kg=0,4 (Kg).

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana, minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade koje se plaća za garažu, garažni boks i garažno mesto kao posebni deo, utvrđuje se na sledeći način:

f2

gde je:

Cio – minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru garaže, garažnog boksa ili garažnog mesta.

Član 5.

Na osnovu kriterijuma za utvrđivanje minimalnog iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, koje se plaća za garažu utvrđuje se i visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade, koje se plaća za samostalni deo zgrade.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.