Sinđelićeva 3 - Smederevo

Internet stranica stambene zajednice
Sinđelićeva 3 - Smederevo

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/16) sazivam:

SEDNICU SKUŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE

VLASNIKA STANOVA I LOKALA U STAMBENOJ-POSLOVNOJ ZGRADI U ULICI SINĐELIĆEVA 3 SMEDEREVO

SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U HODNIKU ZGRADE DANA 29.03. 2018 GODINE U 19 h SA SLEDEĆIM

DNEVNIM REDOM

1. Određivanje mesečne naknade za tekuće i investiciono održavanje

2. Izbor preduzeća za održavanje zgrade

3. Naplata potraživanja za održavanje zgrade

4. Neophodna oprema za protivpožarnu zaštitu

Napomena:

U cilju legitimnosti donetih odluka potrebno je da skupštini prisustvuje minimalno 51% vlasnika stanova i lokala.

 

Obaveštavam Vas da su predata dokumenta za registraciju stambene zajednice i da se čeka pozitivno rešenje od strane lokalne samouprave.

Obaveštavam Vas da je na sednici skupštine stanara od dana 01.02.2018. uspešno donesena odluka o izboru profesionalnog upravnika i raskidanje ugovora sa GSA nakon registracije stambene zajednice.

Za profesionalnog upravnika stambene zajednice u ul. Trg Nikole Krge br. 3K je izabran Dejan Ilić, br. licence 419. Ovlašćuje se Duško Tešanović da u ime skupštine stambene zajednice može da potpiše ugovor sa organizatorom profesionalnog upravljanja.

Stambena zajednica je odlučila da profesionalni upravnik Dejan Ilić raskine ugovor za Gradskom stambenom agencijom u ime stambene zajednice.

Odluka je doneta na osnovu 15 glasova prisutnih članova skupštine stambene zajednice, a pisanim/elektronskim putem se izjasnilo 3 članova skupštine. Konstatuje se da je na osnovu 18 glasova usvojena odluka.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rešenje o upisu stambene zajednice i profesionalnog upravnika
Rešenje o utvrđivanju kućnog broja - Sinđelićeva 3